Bureau VSV is er om kinderen en jongeren hun schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te doorlopen.

 

Vanaf 4 jaar gaan bijna alle kinderen naar de basisschool. Tussen 5 en 18 jaar ben je leerplichtig en volgens de wet verplicht om onderwijs te volgen totdat je een startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie is een havodiploma, Vwo-diploma of een MBO-diploma op niveau 2 of hoger. Deze kwalificatieplicht heeft de overheid ingesteld om de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten

 

Als je leerplichtig bent en kiest er voor om te spijbelen of vaak te laat te komen, meldt school dit bij Bureau VSV. Een consulent leerplicht gaat met jou in gesprek en kijkt waar dit verzuim vandaan komt. Soms is er geen reden voor verzuim en kan er een verwijzing naar Halt plaatsvinden of kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Soms spelen er problemen waardoor je verzuimt en moet er hulp komen. Bureau VSV kan deze hulp regelen. Je ouders worden altijd betrokken bij het proces.

 

Op je 18e verjaardag eindigt de kwalificatieplicht. Als je zonder startkwalificatie de school verlaat, blijft Bureau VSV je volgen en kijken we samen met jou (en je ouders) voor een andere passende plek. Dit kan een andere opleiding zijn, een werkplek of een dagbesteding. Ook de kwetsbare jongeren worden intensief begeleid naar een passende plek.

 

Hierbij nog enkele websites die interessant kunnen zijn:

https://www.halt.nl/