Op 13 november 2019 ondertekenden onderwijsinstellingen en gemeentes in Zuid-Limburg het verzuimconvenant mbo. In dit convenant spreken het Citaverde College, VISTA College en de Zuid-Limburgse gemeentes, vertegenwoordigd door de drie centrumgemeentes, af dat verzuim van leerlingen van 18 jaar en ouder geregistreerd en onder andere sneller gemeld wordt. Verzuim van leerlingen vanaf 18 jaar wordt door deze afspraken op eenzelfde manier aangepakt als verzuim van minderjarige leerlingen.
Het doel van het convenant is leerlingen met een hoog verzuim eerder opvangen. Hierdoor kan uitval worden teruggedrongen. De maatregel is onderdeel van een groter pakket aan regionale maatregelen om het aantal voortijdig schoolverlaters te doen verminderen. In dit verband werken de alle gemeentes, vertegenwoordigd door de centrumgemeentes Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen, en onderwijsinstellingen uit het vo en mbo in Zuid-Limburg samen.
Kijk voor meer informatie over de regionale maatregelen op www.vsvzuidlimburg.nl.