Update Corona - maandag 11 mei 2020:

Het basisonderwijs is weer van start gegaan en de leerlingen zijn weer welkom. In sommige gevallen laten ouders hun kinderen (nog) niet aan het onderwijs deelnemen omdat zij bang zijn voor de verspreiding en besmetting van het coronavirus. In een aantal gevallen is dit begrijpelijk, bijvoorbeeld wanneer de leerling of een gezinslid te maken heeft met een zwakke gezondheid. Het is aan ouders en school samen te bekijken hoe hiermee om te gaan.

In enkele gevallen lijkt er geen goede reden om kinderen thuis te houden. Vanuit leerplicht willen we benadrukken dat het belangrijk is de kinderen weer naar school te laten gaan. In deze gevallen zal school met leerplicht contact opnemen en hun zorgen delen. Leerplicht zal vervolgens contact met deze ouders leggen om de situatie te bespreken. De functie van de leerplichtambtenaar is hierbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de ouders en/of leerling centraal staat.

Verdere informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.