Onze missie is het bevorderen van een doorlopende schoolloopbaan met als doel om het maximaal haalbare voor en met de jongere te bereiken. Hij moet klaar zijn om een passende werkplek op de arbeidsmarkt te krijgen!

Lees hier het jaarverslag 2017-2018

Bureau VSV voor Jongeren

Voor jongeren

Samen met jou bouwen we aan een fundament voor een succesvolle toekomst!

Bureau VSV voor ouders

Voor ouders

Samen met u halen we het beste uit uw kind!

Bureau VSV voor Scholen

Voor scholen

Samen met school hebben we een gezamenlijk doel: het voorkomen van voortijdig schoolverlaten!

Wet- en regelgeving

In de leerplichtwet zijn de leerplicht en de kwalificatieplicht geregeld. De wet is bedoeld om het recht op onderwijs te garanderen voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs en een startkwalificatie (minimaal diploma havo, vwo of mbo niveau 2) vergroten de kansen op de arbeidsmarkt.

Ga naar leerplichtwijzer.nl veelgestelde vragen
30jul

Startklassen van start schooljaar 2019-2020

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten in de regio Parkstad Limburg ‘startklassen’. Een startklas is een plek voor 4 jarige kinderen die een specifieke onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben.

Lees meer