Onze missie is het bevorderen van een doorlopende schoolloopbaan met als doel om het maximaal haalbare voor en met de jongere te bereiken. Hij moet klaar zijn om een passende werkplek op de arbeidsmarkt te krijgen!

Lees hier het jaarverslag 2018-2019

Voor ketenpartners

Samen met u zorgen we voor onze leerlingen!

Lees meer

jongeren

Voor jongeren

Samen met jou bouwen we aan een fundament voor een succesvolle toekomst!

Lees meer

verf

Voor ouders

Samen met u halen we het beste uit uw kind!

Lees meer

Voor scholen

Samen met school hebben we een gezamenlijk doel: het voorkomen van voortijdig schoolverlaten!

Lees meer

Wet- en regelgeving

In de leerplichtwet zijn de leerplicht en de kwalificatieplicht geregeld. De wet is bedoeld om het recht op onderwijs te garanderen voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs en een startkwalificatie (minimaal diploma havo, vwo of mbo niveau 2) vergroten de kansen op de arbeidsmarkt.

Ga naar leerplichtwijzer.nl veelgestelde vragen
11mei

Leerplicht en Corona

Het basisonderwijs is weer van start gegaan! Een update over Corona en leerplicht - maandag 11 mei 2020

Lees meer